Để trở thành thành viên của thietbiyteanhson.com, quý khách hãy vui lòng click vào “Đăng ký” sau đó điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký.
Khi điền đầy đủ thông tin quý khách vui lòng click vào nút “Đăng ký” để hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

Lưu ý:

- Nhập địa chỉ email phải chính xác

- Tên tài khoản phải nhập trên 6 ký tự

- Sau khi đăng ký tài khoản quý khách cần nhớ chính xác email và mật khẩu đã đăng ký để tiện cho việc đăng nhập tài khoản lần sau.